Kalvárie je poutní místo v římskokatolické farnosti Jaroměřice u Jevíčka v arcidiecézi olomoucké, nacházející se nad vsí Jaroměřice nedaleko Jevíčka.

Areál inspirovaný dispozicí baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě nechal počátkem 18. století vystavět František Michal Šubíř z Chobyně z vděčnosti za záchranu života své manželky Johanky a dítěte při těžkém porodu. Na plánu stavby se mohl podílet významný barokní architekt Jan Blažej Santini.

Kalvárie je místem rozjímání o utrpení Páně, místem smíření, eucharistické a mariánské úcty. Významná poutní tradice je zde stále živá.